Toppnyhet: Förslag om starkare reglering på spel online

| |

Spelvärlden växer sig allt större och större i Sverige. Under de senaste åren har fler och fler människor börjat intressera sig för att spela spel online – en trend som pandemin också har bidragit till att påverka. Av samma anledning tar den svenska regeringen till en skärpt reglering av online spel.

Under en period som kantats av pandemirestriktioner och rekommendationer om att hålla sig hemma, har dessutom ännu fler människor sökt sig till hobby aktiviteter som man kan göra själv, utan att träffa några människor. Under denna period har just spel online blivit en populär aktivitet som går att utföra ifrån hemmet och ensam. Men nu kommer förslag om stärkt reglering på spel online.

Att spela spel online är inte något nytt nöje bland det svenska folket. Likväl har intresset för att spela spel på nätet ökat under de senaste åren. Fler människor har hittat till spelsidorna och fler timmar än vanlig har ägnats åt att spela på casino sidor online. Det ökade intresset har bidragit till att också casinosidor erbjudit ett större utbud av spel. Med breddare publik har viljan bland casino att vara alla spelare till lagts ledat till att fler spel lanserats på bland annat så kallade slots maskiner. Prova alla olika typer av slots maskiner här för att själv se efter. Men den stora mängden spelare har inte enbart lett till att utbudet av spel blivit större utan också till att mängden spelberoende spelare har ökat. Under pandemin har allt fler spelare sökt hjälp för sitt spelberoende. På flera behandlingshem runtom i landet har man sett en märkbar höjning av antalet människor som söker hjälp. En bidragande faktor är troligtvis att fler människor har haft mer tid i hemmet och därför mer tid till att spela på online spel. För att nu få bukt med den växande problematiken kring spelberoende föreslår nu regeringen hårdare reglering kring online spel.

Förslag om starkare reglering på spel online 2

Permanent reglering kring online spel

I början av pandemin införde regeringen åtgärder för att försöka minska spelmissbruket. Redan då fanns det siffror som pekade mot att restriktionerna och den ökade tiden som folk spenderade hemma ledde mot att fler hamnade i en ond spiral vad gällde spelande på nätet. Då handlade regleringen framför allt kring att reglera hur mycket pengar som varje enskild spelare kunde spela för och hur många timmar som man som spelare hade möjlighet att ägna vid exempelvis slots maskiner. När dessa specifika pandemiregleringar nu har släppts kommer regeringen med ett nytt förslag om permanenta regleringar för casinospel.

Det nya förslaget från regeringens sida grundar sig i synen på spelberoende som ett folkhälsoproblem. Med den synen så vill man göra allt för att just lösa den specifika problematiken. Och metoderna man tar till är att komma med ett förslag om stärkta regler kring reklam och marknadsföring av online spel. Utöver de tuffare tagen mot reklamen och marknadsföringen av spel vill man också ta hårdare tag mot den illegala spelverksamheten. Med det betyder att man vill skärpa reglerna och göra det svårare för illegala aktörer att vara verksamma på spelmarknaden. På så sätt kan man få större kontroll över spelandet och se till att reglerna som ska minska spelmissbruk följs.

Föregående

Fem bästa spelen för två spelare

Vår lista på de största kattförsäkringarna i Sverige!

Nästa

Lämna en kommentar