Längsta fängelsestraffet i Sverige

| |

Eftersom fängelsestraffet varierar en hel del beroende på brott som begåtts är det svårt att lista det längsta fängelsestraffen till de kortaste. Listan skulle dessutom endast bli en nedräkning från livstids fängelse till ett visst antal år, till exempel 17, 16, 15 och så vidare, vilket kan bli lite trist. Denna lista innehåller istället information om några av de tillgängliga straffen i Sverige och hur de fungerar. Det är alltså inte helt säkert att de är de allra längsta, vissa har dessutom fått andra typer straff som kan anses vara bland de längsta. En person blev till exempel dömd till rättspsykiatrisk vård och satt frihetsberövad i cirka 50 år.

5. 14 dagar till 6 månader

14 dagar är det allra kortaste fängelsestraffet man kan få i Sverige. Men så länge straffet är under 6 månader långt är det möjligt att ansöka om att få en fotboja istället. Det innebär att straffet avtjänas hemma. Dock finns det en hel del regler som måste följas. Men skulle den dömde ha jobb eller studera samtidigt kan hen få tillåtelse att lämna hemmet under vissa tider varje dag.

4. Straffet beror på brottet

Att lista de längsta fängelsestraffen är inte enkelt. Varje straff beror på vilket brott som begås. Det är alltså möjligt att få olika långa straff, upp till livstids fängelse. Vissa brott kan innebära ett straff på 3 år medan ett mer allvarligt kan innebära 8 år. Det är alltså möjligt att bli dömd till hur många år som helst upp till livstids.

3. 14 år – längsta straff för personer under 21

Detta fängelsestraff är det allra längsta som personer under 21 år kan dömas till. Dessa personer kan inte bli dömd till livstids fängelse på samma sätt som vuxna. De kan bli straffade som vuxna men får på samma gång ett mildare straff jämfört med om de hade varit 21 år eller mer. När det gäller personer under 18 är det sällan fängelsestraff som gäller utan de får andra typer av straff.

2. 18 år och uppåt

Efter att någon fått sitt livstidsstraff omvandlat till ett tidsbestämt kommer detta straffet vara minst 18 år. Ett straff på 18 år är det allra längsta tidsbestämda straff som kan delas ut här i Sverige. Men när det gäller personer som först fått livstids fängelse kan det tidsbestämda i många fall vara längre. Dock har de flesta möjlighet att komma ut efter att de avtjänat två tredjedelar av straffet.

1. Livstids fängelse

Livstids fängelse är det allra längsta straffet. Det är dock annorlunda i Sverige jämfört med andra länder. Får man livstids fängelse innebär det sällan resten av livet. Efter 10 år är det dessutom möjligt för den dömde att ansöka om att få straffet tidsbestämt istället. Det är dock inte säkert att personen blir beviljad, men efter att ha avtjänat 18 år på livsstraffet omvandlas det till ett tidsbestämt.

Det längsta fängelsestraffet någon har avtjänat i Sverige var en man som satt i fängelse mellan år 1982 till 2016, alltså 34 år.

Föregående

Bästa sättet att gå ner i vikt

Casino utan svensk licens

Nästa

Lämna en kommentar