Världens sju underverk

| | ,

Världens sju underverk – Det grekiska riket bredde ut sig en hel del över det östra medelhavsområdet samt Mellanöstern mellan år 300 f.Kr. och 100-talet f.Kr. Grekerna som hade möjlighet att resa fick då tillgång till flera främmande civilisationer, och som reshjälp skrevs ett flertal dikter och reseguider. Dessa innehöll sevärdheter som de resande inte borde missa. En dikt som skrevs på 100-talet f.Kr. nämnde sju olika byggnadsverk, som vi idag kallar för ”antikens sju underverk”, eller ”världens sju underverk”.

Här har vi listat dessa sju underverk. Dessa bör dock inte blandas ihop med de nya underverken som blev utsedda år 2007.

7. Babylons hängande trädgårdar

Babylons hängande trädgårdar är det enda underverket av antikens sju som det inte är säkert att det existerat. Dessa trädgårdar beskrivs på en rad olika sätt i flera olika verk, och ingen av författarna sägs själv ha sett dem. Dock sägs det att dessa hängande trädgårdar ska ha funnits i Babylon, vilket är i dagens Irak, men det har aldrig hittats några arkeologiska spår.

6. Artemistemplet i Efesos

Efesos är en antik stad som låg där Turkiet ligger idag. I Efesos byggdes Artemistemplet som ett sätt att hedra Artemis, den grekiska gudinnan. På 560-talet f.Kr. började den första versionen av detta tempel att byggas. Det tog drygt 100 år för templet att bli färdigställt. Dock blev det nedbränt år 356 f.Kr. av greken Herostatus som ett sätt att försöka få sitt namn att bli odödligt. Efter detta byggdes en ny variant av Artemistemplet år 268 e.Kr., men det var först på 1860-talet som rester av templet hittades.

5. Zeusstatyn i Olympia

Ett annat av världens sju underverk är den cirka 13 meter höga Zeusstatyn som föreställer precis vad det låter som, Zeus. Denna staty skapades på 430-talet f.Kr. av Fidias. Platsen för statyn var uppenbar, i Zeustemplet i Olympia vilket anses vara Greklands viktigaste fest- och helgedomsplats. Tack vare historiska beskrivningar finns det en rätt tydlig idé om hur denna statyn såg ut. Den var tillverkad i trä, men Zeus var täckt av olika plattor i elfenben och guld. Tronen Zeus satt på pryddes bland annat av gulddekoreringar och ädelstenar.

4. Mausoleet i Halikarnassos

Det fjärde underverket är Mausoleet i Halikarnassos. Detta var Mausollos gravmonument, han härskade, tillsammans med sin syster och fru, över ett visst område i Persien. Monumentet tros ha börjat byggas år 353 f.Kr, efter Mausollos bortgång, eller lite tidigare. Det är inte helt säkert. Gravmonumentet byggdes på en sten plattform. Gravbyggnaden var tillverkad av marmor samt omringades av skulpturer och kolonner.

3. Kolossen på Rhodos

Kolossen var en stor staty som föreställde Helios, solguden. Den byggdes på Rhodos för att fira deras seger över Antigonos I Monophtalmos, generalen som år 305 e.Kr. försökte inta staden. Flottan lämnade en hel del utrustning som sedan såldes och pengarna användes till att bygga denna brons- och järnbeklädda statyn. Statyn blev färdig efter 12 års byggande år 280 f.Kr.

2. Cheopspyramiden

I utkanten av Giza, Egypten ligger Khufus pyramid, eller Cheopspyramiden. Pyramiden är 137 meter vilket gör det till den högsta i Egypten, dock var den från början hela 146,6 meter. Detta är även den äldsta av de sju underverken från antikens. Det är även det enda som fortfarande finns kvar idag. Pyramiden sägs ha byggt som en grav till en av Egyptens kungar, men precis som för de flesta underverken är dokumentationen inte 100 % säker.

1. Fyrtornet på Faros

Utanför Alexandria, vilket är den näst största staden i Egypten, låg Faros. Faros var förr i tiden en ö, men idag anses det vara en halvö. År 300 f.Kr. valde härskaren i Egypten att bygga en jättestor fyr på ön för att förhindra att skeppen gick på grund vid öns klippor. Fyrtornet blev klar efter 12 år.

Föregående

Vilka vinner de stora fotbollsligorna ute i Europa?

Världens längsta biltunnlar – spänn fast säkerhetsbältena!

Nästa

Lämna en kommentar