Sveriges 10 största städer 2020

| |

Sveriges 10 största städer 2020 – Vet du vilka Sveriges största städer är? Du kan säkert räkna upp dem hyffsat bra, men vet du ordningen och ungefär hur måna som bor där? Vi hjälper dig att minnas de 10 största städerna i Sverige!

Tio i topp största städerna i Sverige!

10. Jönköping

Befolkning i tätorten: 99 373
Befolkning i kommunen: 142 316

Centralort i Jönköpings kommun och residensstad för Jönköpings län.

Området delas i två delar av en kortare kanal, som förenar Munksjön med Vättern. Kanalen korsas av fem broar, varav en järnvägsbro och två gång- och cykelbroar. Därutöver går Munksjöbron, som färdigställdes 2006, över en vik av Munksjön. Runt Munksjön finns promenad- och cykelväg, sjöns östra sida har grillplatser, soldäck och ett utomhusgym.

9. Helsingborg

Befolkning i tätorten: 112 496
Befolkning i kommunen: 149 107

Centralort i Helsingborgs kommun och ligger i nordvästra Skåne län.

Topografin i Helsingborg domineras av en dramatisk abrasionsbrant, kallad Landborgen, som sträcker sig mellan 20 och 35 meter över havet längs kusten från Pålsjö genom stadens centrum för att sedan ungefär vid Ramlösa vika av och dra sig inåt landet. Denna är en del av en lång förkastningszon som sträcker sig diagonalt genom Skåne, Kattegatt och Östersjön ner till Bornholm, kallad Tornquistzonen. Genom denna har det under istiden brutits dalar och raviner som skär in i branten på flera ställen, där de mest dramatiska är Pålsjödalen och Hälsodalen.

8. Linköping

Befolkning i tätorten: 114 582
Befolkning i kommunen: 164 473

Tätort i Östergötland samt centralort i Linköpings kommun, residensstad i Östergötlands län och stiftsstad för Linköpings stift, belägen på Östgötaslätten.

Linköpings stadsbild domineras av domkyrkan, en mäktig och massiv stenkyrka i gotisk stil, och dess 106 meter höga torn. Vid Stora torget, stadens största torg, finns ett antal arkitektoniskt intressanta byggnader, till exempel Centralpalatset, Stora hotellet, John O. Nilssons palats och Affärspalatset. Ett antal arkitektoniska stilar finns representerade här: Nyrenässansstil, empirestil, jugend, nyklassicism samt modernism.

7. Örebro

Befolkning i tätorten: 125 817
Befolkning i kommunen: 156 434

Tätort vid Hjälmarens västra strand i Närke, samt centralort i Örebro kommun och residensstad i Örebro län.

Örebro blev garnisonsstad 1836 när delar av Livregementets husarers verksamhet förlades på Olaigatan. 1907 utökades garnisonen då Svea trängkår förlades till Västra mark. Och 1912 förlades ytterligare ett förband till staden i samband med att Livregementets grenadjärer flyttade in till Rynninge från sin tidigare mötesplats i Sannahed. De olika förbanden har sedan givit namn till olika platser och stadsdelar i staden. Sedan den 1 juli 2000 finns endast två stycken militära förband kvar i staden.

6. Västerås

Befolkning i tätorten: 127 799
Befolkning i kommunen: 155 426

Tätort i Västmanland samt centralort för Västerås kommun, residensstad för Västmanlands län och stiftsstad för Västerås stift.

Västerås centrala delar har delvis behållit sin stadsplan från medeltiden. Gatunätet i centrala Västerås präglas annars av regleringar på 1640-talet och i samband med stadsbranden 1714. Kvarteren norr om domkyrkan, Kyrkbacken, samt längs Svartån har sparat en ålderdomlig prägel av med gamla hus och gårdar i korsvirke och knuttimrat. Västerås domkyrka härstammar från tiden från eller före 1100-talet. Vid domkyrkan finns hus från medeltiden, biskopsgården och konsistoriegården. Bägge husen är dock delvis ombyggda under 1600- och 1700-talet. Västerås slott uppfördes som en försvarsanläggning på 1200-talet och har därefter blivit om- och tillbyggt flera gånger. Efter en brand 1737 byggdes slottet upp under Carl Hårlemans ledning.

5. Upplands Väsby och Sollentuna

Befolkning i tätorten: 149 088
Befolkning i kommunen: ?

Upplands Väsby och Sollentuna är en av Statistiska centralbyrån avgränsad och namnsatt tätort i Stockholms län. Tätorten med denna avgränsning och namn tillkom 2016 och bebyggelsen består av delar som före 2015 tillhört tätorten Stockholm och tätorterna Upplands Väsby och Ekeby.

4. Uppsala

Befolkning i tätorten: 164 535
Befolkning i kommunen: 233 295

Tätort i Uppland, centralort i Uppsala kommun och residensstad för Uppsala län.

Utmärkande för Uppsala är Fyrisån, domkyrkan och slottet. En känslighet för den så kallade Uppsalasilhuetten (domkyrkan och slottet sedda på avstånd) har länge präglat Uppsalas stadsplanering och är ett av flera skäl till att antalet byggnader högre än 5–6 våningar är litet. 1643 års stadsplan präglar fortfarande stadskärnans gatunät. Stora torget är med sina slutna hörn och fyra sammanstrålande huvudgator en unik platsbildning från stormaktstiden. De olika delarna av staden har en karaktär som varierar mellan liten storstad i de mer centrala delarna till stor småstad, exempelvis i delar av Luthagen. Det finns därför både pittoreska och storslagna vyer att uppleva i Uppsala om man vänder blicken åt ”rätt håll”. Flera stadsdelar i utkanterna har stor andel studenter i både studentkorridorer och vanliga lägenheter, exempelvis Flogsta, Rackarberget, och Gamla Studentstaden, ritad av Arthur von Schmalensee.

3. Malmö

Befolkning i tätorten: 321 845
Befolkning i kommunen: 347 322

Sveriges tredje största tätort och Nordens sjätte största med 316 588 (2018) invånare i tätorten samt även länet Skånes residensstad. Malmö, som är en kommunöverskridande tätort, är huvudsakligen belägen i Malmö kommun i Skåne län, men även innefattande Arlöv i Burlövs kommun och en mindre del i Lomma kommun. Malmödelen av tätorten utgör centralort i Malmö kommun, medan Arlöv utgör centralort i Burlövs kommun.

2. Göteborg

Befolkning i tätorten: 600 473
Befolkning i kommunen: 582 508

Sveriges näst största tätort, efter Stockholm, och Nordens femte största med 600 473 (2019-12-31) invånare i tätorten och 1 050 000 invånare (2020) i Storgöteborg. Samhället ligger på västkusten vid Göta älvs mynning. Staden Göteborg anlades på initiativ av kung Gustav II Adolf och fick sina stadsprivilegier 1621. Med anledning av sin stadsplanering, kallades Göteborg av holländarna under många år för Nya Amsterdam. På 1800-talet industrialiserades Göteborg till stor del av inflyttade britter och under denna tid fick Göteborg smeknamnet ”Lilla London”, vilket staden kallas än idag.

1. Stockholm

Befolkning i tätorten: 1 605 030
Befolkning i kommunen: 976 799

Stockholm är en kommungränsöverskridande tätort, huvudsakligen belägen i Stockholms kommun i Stockholms län men även innefattande delar av 11 angränsande kommuner på gränsen mellan Uppland och Södermanland. Inom tätorten finns centralortsfunktionen för tio kommuner och ytterligare en kommun, Botkyrka kommun, har bebyggelse som ingår i tätorten. Stockholm är både Sveriges och Nordens största tätort.

Data från 31 december 2019

Referenser och länkar:
Bild från Unsplash
Kategori: Globalt

Föregående

De 10 populäraste hundraserna i Sverige

De 5 största gymkedjorna i Sverige

Nästa

Lämna en kommentar