Största språken i världen – Vilka är världens mest talade språk?

| |

Största språken i världen – Världen vi lever i idag är stor även om den allt oftare känns otroligt global och avstånden krymper allt mer. Det finns enligt FN:s definition 195 stycken självständiga länder eller stater i världen men det finns bra många fler språk. En grov uppskattning är att vi har en bit över 6 000 olika språk, en del menar att vi till och med har över 7 000 språk.

Forskare runtom i världen är överens om att antalet talade språk blir färre och färre, det går kanske inte i en rasande takt. Men allt eftersom vi globaliseras och kommunicerar mer mellan länder blir behoven av gemensamma språk större. Därmed minskar givetvis också behoven av lokala och inhemska språk.

Oavsett om det är 6 000 eller 7 000 så är det ofantligt många och i den här listan rankar vi de 5 språk som är störst utifrån hur många som talar respektive språk i världen.

5. Franska med omkring 280 miljoner talare

Det lustiga med franska är att man har knappt 80 miljoner personer som talar franska som modersmål men hela 200 miljoner till som också behärskar språket. Detta gör franska till det tredje största språket i världen om man ser till språk med flest talare som inte har språket som modersmål. I likhet med spanska är franska ett vitt utbrett språk mycket tack vara kolonialisering runtom i världen. Exempelvis är många länder i Afrika tvåspråkiga med franska som andraspråk.

4. Spanska med strax över 500 miljoner talare

Spanska är inte det största språket sett till antalet personer som talar språket men däremot är det (bortsett från engelska) det största språket rent geografiskt. Språket talas i stora delar av världen mycket tack vare att Spanien kolonialiserat stora områden av världen under historien. Man talar spanska som modersmål i stora delar av Syd- och Centralamerika men också i Asien, givetvis även i Europa. Tack vare invandring i USA är det landet med näst flest spansktalande personer i världen.

3. Hindi med ungefär 615 miljoner talare

Hindi är tillsammans med engelska ett av tjugotvå officiella språk som talas i Indien som är det näst folktätaste landet i världen. Eftersom Indien har extremt många inhemska språk där man inte förstår varandra (en bit över 1 500 olika språk och dialekter) används Hindi ofta som ett gemensamt universellt språk i landet, lite som Engelska används i övriga världen.

2. Mandarin med ungefär 1,120 miljarder talare

Mandarin är ett enormt stort språk sett till hur många som språket som modersmål, i det avseendet är mandarin också världens största språk. Däremot kan man bryta ner mandarin i flertalet mindre språk och dialekter som gemensamt bildar just språket mandarin. Även om det kan klassas som flera olika språk så är det som binder samman dem att talarna av de olika underkategorierna eller dialekterna faktiskt förstår varandra.

En intressant kuriosa med mandarin är att 20 % av alla personer som finns online idag förstår mandarin men ungefär bara 1 % av allt innehåll publicerat online finns tillgängligt på mandarin.

1. Engelska med ungefär 1,150 miljarder talare

Det är föga förvånande att engelska toppar listan över flest talare i världen. Men faktum är att om man jämför med mandarin som ligger på plats nummer 2 på listan så finns det fler personer som har mandarin som modersmål än vad det finns personer med engelska som modersmål. Engelska har blivit det universella världsspråket precis som både latin och grekiska har varit motsvarande universella språk under historiens lopp.

En tvåspråkig person som talar både spanska och engelska förstår över 60 % av det som publicerats i skrift på internet och kan kommunicera direkt med en tredjedel av alla personer som befinner sig online.

Föregående

De populäraste och bästa casinoslotsen 2022

Största havsdjupen – Djupaste djuphavsgravar i världen

Nästa

Lämna en kommentar