De 7 dödligaste krigen i mänsklighetens historia

| |

De 7 dödligaste krigen i mänsklighetens historia – Krig är lika gamla som mänskligheten själv. Det tidigaste dokumenterade beviset på krig finns på den mesolitiska kyrkogården Site 117, som har fastställts vara cirka 14 000 år gammal. Krig har förekommit över stora delar av världen och orsakat hundratals miljoner människors död.

Även om dessa förödande händelser vanligtvis är avsedda att utkämpas mellan nationers arméer, sprider sig våldet ofta till den civila världen och leder till att otaliga oskyldiga människor dör (vilket är anledningen till att det totala antalet krigsoffer är så stort och hjärtskärande).

Förutom de direkta stridsmässiga resultaten omfattar statistiken från de dödligaste krigen i mänsklighetens historia även krigsrelaterade dödsfall som orsakats av bieffekter som framkallade epidemier, sjukdomar, svält, grymheter, folkmord osv. För att öka medvetenheten om krigens förödande effekter har vi sammanställt en lista över de dödligaste krigen i mänsklighetens historia.

Oavsett vad som orsakade konflikterna är en sak säker – dessa krig kan inte betraktas som något annat än absolut fruktansvärda mänskliga tragedier som aldrig borde ha inträffat. Låt oss hoppas att vi genom att minnas vårt förflutna inte är dömda att upprepa det.

7. Första världskriget (dödssiffror: 18 miljoner)

Första världskriget, som utkämpades mellan juli 1914 och november 1918, var ett globalt krig som började i Europa och gradvis drog in alla världens ekonomiska stormakter som samlades i två motsatta allianser: de allierade och centralmakterna.

Det totala antalet dödsoffer omfattade cirka 11 miljoner militärer och cirka 7 miljoner civila. Ungefär två tredjedelar av de militära dödsfallen under första världskriget skedde i strid, till skillnad från de konflikter som ägde rum under 1800-talet då majoriteten av dödsfallen berodde på sjukdomar.

6. Taipingupproret (dödssiffror: 20 – 30 miljoner).

Taipingupproret, även känt som det taipingiska inbördeskriget, var ett massivt uppror i Kina som pågick från 1850 till 1864. Kriget utkämpades mellan den etablerade Qingdynastin, som leddes av Manchu, och den kristna tusenårsrörelsen Himmelska fredsriket.

Det finns ingen tillförlitlig folkräkning från den tiden, men enligt de mest trovärdiga uppskattningarna uppgick det totala antalet döda under upproret till omkring 20-30 miljoner civila och soldater. De flesta dödsfallen tillskrivs pest och svält.

5. Qing erövring av Ming (dödssiffror: 25 miljoner).

Qing erövringen av Ming (även känd som Ming-Qing-övergången) utkämpades mellan 1618 – 1683 och var en konfliktperiod mellan Qingdynastin (en kinesisk dynast som styrde det nuvarande nordöstra Kina) och Mingdynastin (en kinesisk dynast som styrde den södra delen av landet).

Kriget som till slut ledde till Ming-dömets fall orsakade döden för omkring 25 miljoner människor.

4. Andra kinesisk-japanska kriget (dödssiffror: 25 – 30 miljoner).

Det andra kinesisk-japanska kriget, som utkämpades mellan 1937 och 1945, var en väpnad konflikt mellan Republiken Kina och Japans imperium. Efter att japanerna attackerade Pearl Harbor (1941) övergick kriget i andra världskriget som en stor front som senare blev känd som Stillahavskriget.

Det andra kinesisk-japanska kriget var det största asiatiska kriget under 1900-talet och stod för majoriteten av förlusterna i Stillahavskriget med upp till 25 miljoner kinesiska civila och över 4 miljoner kinesiska och japanska militärer som dog av krigsrelaterat våld, svält och andra orsaker.

3. Kriget i de tre rikena (dödssiffror: 36 – 40 miljoner).

Trefaldiga kriget var en serie väpnade konflikter i det gamla Kina (220-280 e.Kr.). I kriget tävlade tre stater – Wei, Shu och Wu – om makten i landet och försökte ena nationerna och ta kontroll över landet.

Tre riken är en av de blodigaste perioderna i Kinas historia och kännetecknades av ett antal brutala strider som kan ha lett till att upp till 40 miljoner människor dog.

2. Mongolernas erövring (dödssiffror: 40 – 70 miljoner).

Mongoliska invasioner och erövringar fortskred under hela 1200-talet och resulterade i det enorma mongoliska imperiet, som år 1300 täckte stora delar av Asien och Östeuropa. Historiker betraktar de mongoliska räderna och invasionerna som några av de dödligaste konflikterna i mänsklighetens historia. Dessutom förde de med sig böldpest, som spreds över stora delar av Asien och Europa och bidrog till att orsaka den massiva förlusten av liv under den svarta döden. Det totala antalet döda i samband med erövringen uppskattas till 40-70 miljoner.

1. Andra världskriget (dödssiffror: 60-85 miljoner)

Andra världskriget, som utkämpades mellan 1939 och 1945, var ett globalt krig som involverade den stora majoriteten av världens nationer, inklusive alla stormakter. Det var det mest omfattande kriget i historien och berörde direkt mer än 100 miljoner människor från över 30 länder.

Det kännetecknades av massdöd av civila, inklusive förintelsen och strategiska bombningar av industri- och befolkningscentra, och resulterade i uppskattningsvis 60-85 miljoner dödsoffer, vilket gjorde andra världskriget till den dödligaste konflikten i mänsklighetens historia.

Föregående

Speltjänsterna tar över: Tre populära alternativ

Varför spela casino?

Nästa

Lämna en kommentar