Världens fattigaste länder – här är de 6 länderna med lägst BNP

| | ,

Världens fattigaste länder – Trots att utvecklingen runt om i världen går framåt för de flesta finns det ett antal länder som fortfarande har det svårt. Det finns flera sätt att gå till väga för att räkna ut vilka de fattigaste länderna är. I denna text har vi dock valt att utgå från BNP (bruttonationalprodukt) per capita justerat efter PPP (Purchasing Power Parity), eller köpkraftspartiet på svenska.

Uppgifterna som anges är givna i internationella dollar vilket är en hypotetisk valuta. Valutan har dock samma köpkraft som USD (Amerikansk dollar).

Världens fattigaste länder - Malawi

6. Malawi

År 2005 hade Malawi en ekonomisk tillväxt som de verkligen behövde. Men trots detta uppskattas drygt en fjärdedel av landet leva i fattigdom. De har en PPP per capita på 1139. Trots den ekonomiska tillväxten förlitar sig Malawi till stor del på hjälp från andra länder. Det beror på att deras befolkningsökning är större än den ekonomiska tillväxten. På grund av detta är Malawi ett av de fattigaste länderna i världen.

Världens fattigaste länder - Niger

5. Niger

På femte plats i listan över världens fattigaste länder kommer Niger. Det har en PPP per capita som ligger på 1113. Niger består till stor del av öken och halvöken vilket har lett till rätt dåliga levnadsförhållanden för stora delar av befolkningen. Landet försörjer sig främst på export, de har stora mängder uran som de säljer vidare till andra länder. Fattigdomens orsak är dock främst landets överbefolkning och den extrema torkan som uppstår.

Världens fattigaste länder - Liberia

4. Liberia

Det fjärde fattigaste landet i världen är Liberia med en PPP per capita på 882. Det är på grund av krig, korruption och tidigare diktatorskap som lett till att landet drabbats så pass hårt. Mer än hälften av befolkningen i landet anses leva i fattigdom. Det sägs även att läskunnigheten är väldigt låg, cirka hälften av folket kan läsa ordentligt. Men detta är en sak som håller på förbättras. Den yngre generationen sägs ha bättre tillgång till utbildning jämfört med tidigare generationer.

Världens fattigaste länder - Burundi

3. Burundi

Burundis största exportvaror är te och kaffe, tyvärr saknar de nästan helt naturresurser och har en väldigt underutvecklad industrisektor. Landet har, precis som andra i Afrika, drabbats en hel del av inbördeskrig och korrupt politik. Det har lett till att Burundi är ett av de fattigaste länderna i världen med en PPP per capita på 818.

Världens fattigaste länder - Kongo

2. Demokratiska republiken Kongo

Demokratiska republiken Kongo är det näst fattigaste landet med en PPP per capita på 784. Landet påminner väldigt mycket om Centralafrikanska Republiken i det att landet har stora mängder naturresurser. Det har lett till korruption och ledare som gör allt för att behålla rikedomarna för sig själva. Befolkningen saknar dessutom en hel del kunskaper, som läskunskap vilket lett till att landet hålls tillbaka från sin potential.

Världens fattigaste länder - Centralafrikanska Republiken

1. Centralafrikanska Republiken

Centralafrikanska Republiken är ett av de rikaste länderna när det kommer till naturliga resurser. Men tar vi en titt på PPP per capita har landet ett värde på endast 656. Landet har stora mängder timmer, guld, diamanter, olja och uran men dessa mängder med resurser har lett till en hel del konflikter och korruptionen i landet är stor.

Föregående

De fem bästa skolresmålen

De 7 största länderna i Europa

Nästa

Lämna en kommentar