10 aktierna med högst direktavkastning just nu.

| |

Att låta pengarna jobba är ju toppen, med dessa aktier i listan jobbar de extra mycket med avseende på direktavkastningen. Men man får se upp att man inte betalar med kursnedgång om man bara fokuserar på direktavkastningen. Ta en noggrann funderare innan du handlar. Den här listan ska enbart ses som inspiration till att gräva djupare! Mycket nöje!

10. Kallebäck Property Invest – 7,1%

Kallebäck Property Invest är ett investmentbolag med inriktning mot fastighetsmarknaden. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborg. Fastigheten är för närvarande leasad till Saab AB tills 2031. Fastighetsförvaltare är förlagt till Hestia Group som sköter den dagliga driften utav fastigheten. Huvudkontoret ligger i Västerås.

9. Halmslätten – 7,3%

Halmslätten Fastighets har sedan den 14 december 2018 ägt och förvaltat logistikfastigheterna Halmstad Vrangelsro 5:4 och Umeå Logistiken 3. Byggnaderna är uppförda 2009 respektive 2015 och fullt uthyrda till Axel Johnson-kontrollerade Martin & Servera. Byggnaderna är anpassade för hyresgästens specifika behov och inkluderar kyl-, frys- och koloniallager.

8. Bosjö Fastigheter – 7,3%

Bosjö Fastigheter är ett svenskt fastighetsbolag som idag förvaltar över fastigheten Vindtyget 1 utanför Borås. Fastigheten omfattar uthyrbar area och består för närvarande av kontors- och lagerlokaler för aktörer inom detaljbranschen. Fastigheten hyrs ut till kund över en längre tidsperiod. Bosjö Fastigheters främsta syfte kommer vara att äga och förvalta fastigheten.

7. Havsfrun Investment B – 7,4%

Havsfrun Investment är ett investmentbolag. Bolagets affärsidé är att på lång sikt uppnå stabil avkastning där bolagets affärsverksamhet är fokuserad mot att förvalta en globalt diversifierad aktieportfölj. Placeringar i utländsk valuta neutraliseras normalt genom valutaterminer och investeringarna görs inom ett flertal olika sektorer. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

6. ALM Equity Pref – 7,4%

ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster. Genom aktivt ägarskap driver ALM Equity de initiativ som bedöms skapa högst riskjusterad avkastning på eget kapital för varje enskild verksamhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

5. Genova Property Group Pref – 8,2%

Genova Property Group är ett fastighetsbolag. Bolaget förvärvar, utvecklar och förvaltar fastigheter och är således aktiva i hela värdekedjan. De tre affärssegmenten inom bolaget innefattar fastighetsförvaltning, bostadsproduktion och samhällsutveckling. Verksamheten är huvudsakligen geografisk fokuserad till storstäder. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

4. Aros Bostadsutveckling Pref – 8,3%

Aros Bostads verksamhet är bostadsutveckling. Bolaget förvärvar och utvecklar fastigheter och är främst verksamma inom nyproduktion av bostadsrätter med särskilt geografiskt fokus på Storstockholm. Aros Bostad har sitt huvudkontor i Stockholm.

3. Västsvensk Logistik – 9,5%

Västsvensk Logistik investerar i fastigheter på den svenska marknaden. Fastigheterna är belägna i västra Sverige och består av logistik- och kontorsbyggnader. Bolaget äger, förvaltar och hyr ut delar av fastigheterna till olika aktörer verksamma inom olika branscher. Koncernen förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning. Huvudkontoret ligger i Västerås.

2. Mälardalens Omsorgsfastigheter – 10,5%

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding är ett fastighetsbolag. Idag äger och förvaltar bolaget över ett flertal samhällsfastigheter. Fastigheterna hyrs ut och används huvudsakligen som LSS-boenden, boenden anpassade för funktionshindrade personer. Övriga boenden består av vårdcentraler, samt förskolor. Kunderna består av statliga aktörer, samt kommun och landsting, runtom den svenska hemmamarknaden. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

1. Quartiers Properties PREF – 11,8% DA

Quartiers Properties är ett investmentbolag som förvärvar, utvecklar och förvaltar semesterbostäder i Spanien. Affärsidén är att investera i fastigheter med långsiktig potential, samt att som investerare driva en långsiktig förvaltning med god avkastning över tid. Genom en strategi att investera i spanska fastigheter uppnås en exponering gentemot den spanska marknaden. Bolaget grundades 2014 och har sitt huvudkontor beläget i Stockholm.

Direktavkastningen lästes av 2020-11-29 och ändras varje dag en aning.

Referenser:
https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/765294/quartiers-properties-pref

https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/970564/malardalens-omsorgsfastigheter

https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/821220/vastsvensk-logistik

https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/906698/aros-bostadsutveckling-pref

https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/618417/genova-property-group-pref

https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/353445/alm-equity-pref

https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/5362/havsfrun-investment-b

https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/659180/bosjo-fastigheter

https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/924854/halmslatten

https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/471295/kalleback-property-invest

Föregående

7 bästa sätten att rengöra grillgaller – Kom ihåg till sommaren.

De 10 dyraste vita vinerna hos Systembolaget just nu! – Finsmakare only!

Nästa

Lämna en kommentar