Världens största fjärilar

| |

Världens största fjärilar – Fjärilar är en typ av insekt som är möjlig att hitta i hela världen, förutom på Antarktis. Det finns hundratusentals olika arter som varierar i färger och storlek. Många arter är väldigt lika varandra trots att det är olika arter. Det är även svårt att lista fjärilarna efter storlek eftersom många arter har ungefär samma storlek. Sedan beror det på om man räknar efter deras vingbredd eller vingyta. Här har vi valt att lista världens största fjärilar efter hur stor deras vingbredd är. Men med tanke på hur många arter fjärilar det finns tillgängligt runt om i världen finns det en chans att vi missat vissa arter. Dock är de vi listat här nedan de mest kända, största fjärilarna vi kunde hitta.

6. Större påfågelsspinnare – Saturnia pyri

På sjätte plats kommer fjärilen Större påfågelsspinnare. Denna fjäril upptäcktes först på 1770-talet och ingår i Saturnia-släktet samt familjen påfågelsspinnare, eller Saturniidae. Fjärilen har en vingspann på upp till 14 centimeter och är den allra största i Europa. Fjärilen finns tillgänglig i södra Europa, den går att hitta så långt uppe som i Frankrike. Det finns även en liknande, mindre, påfågelsspinnare som däremot går att stöta på i Sveriges södraste delar. Denna fjäril har dock som mest en vingspann på max 7,2 centimeter.

5. Afrikansk Makaonfjäril – Papilio antimachus

Papilio Antimachus, eller den afrikanska makaonfjärilen, kommer på femte plats i listan över världens största fjärilar. Denna fjäril är brun och orange i färgen och är en giftig fjäril som. Vingspannen kan bli upp till 23 centimeter, vilket gör den till den största fjärilen i Afrika, och den lever främst uppe i trädtopparna i regnskogen. Hanarna har dock en tendens att flyga ner skogsbryn och gläntor för att dricka nektar eller dricka ur lerpölarna som finns tillgängliga.

4. Atlasspinnare – Attacus atlas

På färde plats kommer Attacus atlas, eller Atlasspinnaren, med en vingbredd på upp till 25 centimeter. Honan är oftast lite större än hanen. Denna fjäril finns i Sydostasien och tillhör familjen påfågelspinnare, vilket är en familj där några av de största fjärilarna ingår. Altanspinnaren har brunröda vingar med ett vackert mönster. Arten går att kännetecknas från den kilformade, ljusare fläcken som finns mitt på vingarna.

3. Herkulesspinnare – Coscinocera hercules

På tredje plats kommer ytterligare en fjäril som ingår i familjen påfågelspinnare, Herkulesspinnaren förekommer på de tropiska områdena i norra Australien samt på Nya Guinea. Hanarna är aningen mindre än honorna, de kan ha en vingspann på upp till 20 centimeter medan honornas vingspann kan bli hela 27 centimeter. Förutom att denna fjäril är den näst största när man räknar via vingspannen är den den allra största fjäril om vi går efter vingytan. En av de största fjärilar som mätts hade nänligen en vingyta på ungefär 645 kvadratcentimeter.

2. Paradisfågelvinge – Ornithoptera alexandrae

På andra plats kommer Paradisfågelvinge vilket är en stor fjäril som går att hitta i Nya Guinea. Den kan ha en vingspann på upp till 28 centimeter och kan väga 12 gram. På engelska kallas denna fjäril för The Queen Alexandra’s Birdwing butterfly och är döpt efter Drottning Alexandra av England. Detta är även en hotad art som är förbjuden att fånga och sälja.

1. Ugglefly – Thysania agrippina

På första plats kommer Ugglefly, eller Thysania agrippina. Denna fjärilen beskrevs första gången år 1776 av Pieter Cramer. Det är en amerikansk art som går att hitta från södra delarna av USA ända ner till södra delarna av Brasilien. Denna fjärilen har en vingspann som mätts upp till hela 30,4 centimeter. Thysania är släktet som denna fjäril ingår i, och Nattflyn är familjen, vilket är den allra största insektordningen med över 35 000 kända, olika arter fjärilar.

Föregående

10 coola byggnader i världen

Vilka vinner de stora fotbollsligorna ute i Europa?

Nästa

Lämna en kommentar